Права споживачів

Відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) 

СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО 

1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу – договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку; 

2) змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом та правилами роздрібного ринку; 

3) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії; 

4) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання; 

5) на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії; 

6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу; 

7) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

8) подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги; 

9) подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів; 

10) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу; 

11) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку; 

12) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів. 

ПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ та МАЛІ НЕПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІ мають право на отримання універсальних послуг відповідно до Закону. 

ПОБУТОВИЙ СПОЖИВАЧ має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання. Виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується Регулятором. 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

З метою забезпечення захисту прав споживачів учасники ринку не застосовують недобросовісні методи конкуренції до споживача. Положення та умови договорів зі споживачами мають бути прозорими та доступними для розуміння. 

Постачання електричної енергії здійснюється на недискримінаційних засадах. 

Відключення споживачів здійснюється виключно у порядку, визначеному Законом та правилами роздрібного ринку. 

Захист прав споживачів електричної енергії, а також механізм захисту цих прав регулюються Законом, законами України "Про захист прав споживачів", "Про захист економічної конкуренції", іншими нормативно-правовими актами.