Комерційний облік та оплата

Загальні положення стосовно зняття показів засобів вимірювання

та комерційного обліку електричної енергії

 

На роздрібному ринку виробництво, передача, розподіл, постачання та споживання електричної енергії без розрахункових засобів комерційного обліку не допускається, крім випадків, передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) та Кодексом комерційного обліку.

Для вимірювання з метою комерційних розрахунків за електричну енергію мають використовуватися розрахункові засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених ПРРЕЕ.

Розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, ПРРЕЕ та проектних рішень.

Споживання електричної енергії споживачами здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі електричної енергії операторами систем розподілу/передачі на підставі відповідного договору про розподіл/передачу електричної енергії.

Оператор системи розподілу (ОСР) під час укладення із споживачами договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії (оформлення заяв-приєднання та паспортів точок розподілу) присвоює всім точкам розподілу електричної енергії за об'єктами існуючих споживачів ЕІС-коди за точками комерційного обліку відповідно до порядку, передбаченого Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311, та інших нормативно-правових актів НКРЕКП, а також актів адміністратора комерційного обліку.

Комерційний облік на роздрібному ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", Кодексу комерційного обліку та ПРРЕЕ.

До запуску електронної платформи Датахаб адміністратора комерційного обліку функції адміністратора комерційного обліку на роздрібному ринку електричної енергії, у тому числі адміністрування процедури зміни постачальника електричної енергії у межах території ліцензованої діяльності, виконує відповідний ОСР.

 

Порядок оплати електричної енергії

 

Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальником за вільними цінами відповідно до укладених договорів про постачання електричної енергії споживачам.

Порядок оплати електричної енергії визначається умовами обраної споживачем комерційної пропозиції або умовами договору, укладеного сторонами в паперовій формі.

Споживач повинен здійснювати оплату електричної енергії згідно графіка оплати, вказаного в комерційній пропозиції чи договорі. За бажанням споживача постачальник надає йому рахунки на попередню оплату та/або оплату впродовж розрахункового місяця, які відповідають графіку платежів по договору.

За підсумками розрахункового місяця в термін, вказаний у договорі,  електропостачальник надає споживачу рахунок-фактуру за спожиту електроенергію, в якому зазначається обсяг спожитої електроенергії, її вартість, стан розрахунків за підсумками розрахункового місяця та інша інформація, визначена ПРРЕЕ.

Оплату за електричну енергію споживачі здійснюють на поточний рахунок електропостачальника вказаний в договорі та виставлених рахунках.

 

Форми рахунків, які виставляються споживачам

 

1. Рахунок на оплату згідно графіка (відкрити)

2. Рахунок-фактура за спожиту електроенергію (відкрити)